Skip to content

YHTEYSTIEDOT

Soutuseura SMARK ry, Roddklubben SMARK rf

Merikannontie 4

00260 Helsinki

puh. 050-5722 318 (arkisin klo 9:00-16:00)

info(at)smark.fi

Y-tunnus: 0201300-8

Yhdistysrekisterinumero: 77.655

Pankkiyhteys

Aktia FI48 4055 0011 3262 83
(HUOM! uusi pankkiyhteys)

BIC/SWIFT: HELSFIHH

Hallitus ja vastuualueet 2022- 

Puheenjohtaja: Päria Miraftabi

Varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja: Leif Buss

Hallituksen sihteeri: Sanna Mäkelä

Hannu Pulli (Kirkkoveneet)

Mats Lindholm (Kalusto ja olympialuokan kilpailutoiminta)

Sanna Mäkelä (Tiedotus)

Marleena Valtasola (Olympialuokkien kilpailutoiminta)

Markus Mustelin (Coastal- ja pienpuuveneet)

Ricardo Mouro (Olympialuokan harrastetoiminta)

Suvi Sankari

Muut toimi-/vastuuhenkilöt 2021 / yhteydenotot: info(at)smark.fi

Toiminnanjohtaja: Markus Kuusela (vene- ja tilavuokraukset ym. tiedustelut: info(at)smark.fi)

Pienpuuvenevastaava: Anja Vehman

Olympialuokan valmennus: Hannu Näkki, Marjaana Risku, Marleena Valtasola, Mats Lindholm

Juniorivalmennus: Marjaana Risku

REKISTERISELOSTE SOUTUSEURA SMARK

Viimeksi päivitetty 9.8.2018

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laatimispäivä: 6.6.2017

1. Rekisterin pitäjä

Soutuseura SMARK ry, Roddklubben SMARK rf

Merikannontie 4

00260 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Markus Kuusela

info(at)smark.fi

puh. 050-5722 318

3. Tietosuojavastaava

Ada MacKeith

4. Rekisterin nimi

Soutuseura Smark Ry:n jäsenrekisteri

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja tarvitaan seuraavien palvelujen toteuttamiseen: jäsenhallinta, laskujen ja maksujen hallinta, ilmoittautumisten hallinta, tiedotteiden hallinta ja toiminnan tilastointi.

Henkilötietoja säilytetään vuosijäsenten kohdalla seuraavan vuoden toukokuun loppuun. Kun kyseessä on kuukausimaksuun perustuva jäsenyys henkilötietoja säilytetään kyseisen kalenterivuoden loppuun.

Jäsen voi erota rekisteristä itse pyytämällä jäsenrekisterivastaavaa poistamaan henkilötietonsa jäsenrekisteristä. Jäsenen katsotaan eronneen yhteisöstä, jos hän ei ole toukokuun loppuun mennessä maksanut jäsenmaksua tai ilmoittanut kuukausijäsenyydestä.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan tallettaa rekisteröidystä jäsenestä seuraavia tietoja ja tietotyyppejä.

Etunimi Sukunimi Syntymäaika Yhteystiedot

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyn tai hänen huoltajansa ilmoittamat tiedot

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ei tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Kaikki tulostettu henkilötietoja sisältävä aineisto säilytetään lukituissa tiloissa ja hävitetään asianmukaisesti.

Sähköisesti käsiteltävät tiedot

Rekisterin tiedot on tallennettu tietokantapalvelimelle, jonne pääsy vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä tietokantapalvelimen osoitteen.

Palveluun sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Käyttäjätunnus ja salasana on salattu ja vain rekisteröidyn henkilön omassa tiedossa. Kaikki tietoliikenne järjestelmässä on SSL-suojattu.

Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

11. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot kahden viikon kuluessa pyynnöstä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on mahdollisuus tarkistaa omat tietonsa.

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.