Hallituksen päätökset

Hallituksen päätökset

Hallituksen seuran ”operatiiviseen toimintaan” liittyvät päätökset

Huom! Alla olevat ovat hallituksen vuonna 2011 tekemiä peruslinjauksia, joihin voidaan tehdä hallituksen päätöksestä jatkossa resurssitilanteen ym. perusteella muutoksia. Kaikki seuran jäsenet venetyypistä riippumatta sitoutuvat noudattamaan seuran sääntöjä sekä hallituksen, soutupäällikön ja valmentajien ohjeita.

Olympialuokkien soudun perusperiaatteet

1.     Seura on kilpaurheiluseura (ei ainoastaan).

2.     Paras mahdollinen joukkue on etusijalla.

3.     Paras joukkue soutaa parhaalla veneellä.

4.     Etusija annetaan sellaiselle yhdistelmälle, jossa saavutetaan mahdollisimman hyvä sijoitus. Tämä tarkoittaa sitä, että hopea voi jäädä saavuttamatta jos soutaja tai vene on kilpailemassa kullasta.

5.     Jos vene on allokoitu tietylle joukkueelle, sillä eivät souda muut.

6.     Kunto- ja harrastesoutajat eivät tarvitse parhaita veneitä.

7.     Veneet ja soutajat allokoidaan näitä periaatteita noudattaen valmentajien toimesta.

8.     Kiistat ratkaisee ensisijaisesti valmennusvaliokunta, mahdollisissa suuremmissa riitatilanteissa lopullinen sana on hallituksella.

Kirkkovenesoudun perusperiaatteet

Yksi kirkkoveneistä (SMARK) on allokoitu kilpasoutuun. Sitä voi soutaa myös (osaava) Sulkavajoukkue, jos niin sovitaan. Päätöksen tekee Aki Koskela. Lähtökohta on, että vene pysyy kunnossa. Kilpavene säilytetään lämpimässä vajassa, ei ulkona.

Pienpuuvenetoiminnan perusperiaatteet

  •  venepaikka on varattava vuosittain alkuvuodesta
  •  veneen omistajan on oltava SMARKin jäsen
  •  jokaisessa veneessä on oltava merkittynä tunnistetietoina omistajan nimi ja puhelinnumero
  • veneet säilytetään kesäkaudella (kevät- ja syystalkoiden välinen aika) ulkona, sisäpaikkoja ei ole
  • huoltotila on varattavissa pienpuuvenevastaavien ohjeiden mukaisesti

Koko vuoden veneitä säilyttävien tulee maksaa seuran jäsenmaksu sekä kesä- ja talvisäilytysmaksut.

Kun veneitä tuodaan pihaan keväällä, seuralla (Markus Kuusela / info@smark.fi) on oltava tieto siitä, kuka kyseisen veneen omistaa. Maksimimäärä veneille kesäsäilytyksessä on 15.

Hankinnat ja kulukorvaukset

Hallituksen jäsenet voivat hankkia kulutushyödykkeitä, kuten bensiiniä, paperia, sepeliä, maalia, ruuveja, meisseleitä, pesuaineita, paristoja ja vastaavia. Hankinnat korvataan seuran kassasta ainoastaan virallista kuittia vastaan.

Kaikki muut hankinnat ja investoinnit käsitellään hallituksessa ETUKÄTEEN. Epäselvissä tilanteissa ole ainayhteydessä rahastonhoitajaan tai puheenjohtajaan!

Kilpailumatkat:

Seura maksaa veneiden kuljetukset (trailerin veto) sekä lähtömaksut.

Soutajien kuljetusta ei makseta.

Soutajien yöpymistä ei makseta.

Leirimatkoja ei makseta.

Kilpailumatkoja ulkomaille ei makseta.

Kilpailuvaatteita ei makseta.

Seuran tarvitsema trailerin veto korvataan verottajan hyväksymän maksimikilometritaksan mukaan. Kilometreistä on pidettävä kirjaa.

Hallitukselle voi esittää kuluja korvattavaksi etukäteen, mitään ei korvata automaattisesti. Toisin sanoen se, että jokin asia on hyväksytty edellisenä vuonna ei tarkoita, että asia menee automaattisesti läpi myös kyseisenä vuonna (kaikki päätökset tehdään senhetkisten olemassa olevien resurssien perusteella).

Esitykset tulee toimittaa hallitukselle hyvissä ajoin ennen hallituksen seuraavaa kokousta (kokoukset pidetään kuun ensimmäisellä viikolla, poikkeuksena kesätauko heinäkuussa).

Valmennuskoulutus

Seura maksaa valmennuskoulutuksiin (liiton valmennuskurssit 1 & 2) osallistumisen seuraavasti:

Valmennus 1: 100% osallistumismaksusta

Valmennus 2: 50% osallistumismaksusta

Hallitus päättää valmennuksiin osallistuvat valmennusvaliokunnan kirjallisten ehdotusten perusteella.

Seuran maksamille valmennuskursseille osallistuvilta vaaditaan sitoutumista seuran valmennustyöhönkolmen vuoden ajaksi kurssin käymisen jälkeen. Tämä tarkoittaa aktiivista osallistumista seuran valmennustyöhön.

Jos valmentamisen lopettaa vuoden sisällä kurssin käymisestä, tulee ko. henkilön maksaa kurssin osallistumismaksusta takaisin seuralle 100% (SMARKin maksamasta osuudesta). Jos lopettaminen tapahtuu kahden vuoden sisällä, takaisin on maksettava 2/3 osallistumismaksusta. Jos lopettaminen tapahtuu ennen kolmannen vuoden loppua kurssin käymisestä, takaisin on maksettava 1/3 kurssin osallistumismaksusta.

Veneiden sijainnista

Veneiden mahdollisesta siirtämisestä on AINA sovittava hyvissä ajoin hallituksessa, ja muualla kuin seuran tiloissa säilytettävät veneet on tuotava talveksi takaisin Soutustadionille huollettuna. Ilman hallituksen lupaa veneitä EI saa viedä pois seuran tiloista muuten kuin tilapäisesti kilpailuja tai leirejä varten.  Hallituksella ja valmennusvaliokunnalla on AINA ja kaikissa olosuhteissa oltava tarkka tieto siitä, missä ja kenen vastuulla seuran omaisuutta säilytetään.

Soutuseura SMARK ry:n hallitus

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503